Yabancı Medya Derneği – Yabancı medya mensupları için çözümler üretmeyi amaçlıyor

26.08.2020

Christian Feiland- Yabancı Medya Derneği Başkanı

Foreign Media Association (FMA) ya da Türkçe adıyla Yabancı Medya Derneği, yurtdışı merkezli yabancı medya kuruluşlarının Türkiye yerleşkeli çalışan uluslararası ve Türk temsilcilerini bir araya getiren bağımsız bir kuruluştur. Aralık 2018’de kurulan FMA, üyelerine destek amaçlı bir iletişim ağı sunarken, aynı zamanda kültürler arası çalışma ortamında karşılaşılabilecek zorluklara karşı somut tavsiyelerde bulunuyor.

Türkiye’ye yeni yerleşen meslektaşlarımızın yanısıra Türk olup mihmandarlık yapanlar da dil engeli, kültürel iletişim sorunları ya da mali meseleler gibi, yardım aldıkları takdirde kolaylıkla üstesinden gelebilecekleri birçok zorlukla karşılaşıyor.

Aynı zamanda FMA gibi resmi dernekler, kurumlar ve uluslararası medya kuruluşları tarafından muhatap olarak daha fazla ciddiye alındıklarından, sorunlara daha çabuk ve titizlikle müdahale edebilmektedir.

FMA’nın, üye aidatları dışında herhangi bir gelir kaynağı bulunmayan, mali açıdan özerk bir kuruluş olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu durum, derneğin herhangi bir kişi, grup ya da kuruluşa bağlı kalmaksızın faaliyet gösterebileceği bir bağımsızlık alanı tesis ediyor.

Üyelerimize verdiğimiz desteklerden biri, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları zorluklara dair doldurdukları isteğe bağlı online bir şikayet formudur. Bir medya kuruluşu, meslektaş ya da işveren tarafından maruz bırakıldıkları kötü muamele ya da etik gazetecilik kurallarına aykırı davranışlar konusunda bizi bilgilendirebiliyorlar.

Üyelerimizin sürekli gündemindeki kaygılardan biri, yabancı gazeteciler için aynı zamanda çalışma izni anlamına da gelen basın kartlarının yenilenme sürecidir. Yılın yarısını geride bıraktığımız şu günlerde bazı üyelerimizin halen 2020 yılı basın kartlarını alamadığı biliniyor. Resmi yetkililerin konu hakkında hiç bir açıklamada bulunmamış olması derneğimizin başlıca sıkıntılarından biridir.

Medya çalışanlarının sahada mesleklerini icra etmesine engel olabilecek, ivedi çözüm bekleyen başka sorunlar da vardır. Heyecanlı vatandaşlarca yapılan sözlü ya da fiziki saldırılar ya da bazen saatler sürebilen, tekrarlanan polis kontrolleri gibi. Ciddiyet teşkil eden acil durumlarda FMA, yerel yetkililerle yaşanan anlaşmazlığı yatıştırmak için destek ve tavsiye amaçlı 24 saat faaliyet gösteren bir danışma hattı sunabiliyor. Üyelerimiz, dernekten aldıkları manevi destek ve dayanışma için müteşekkir olduklarını dile getirmektedir.

FMA fikrinin tohumlarının 2017 yazında atılmış olması bir tesadüf değil. 2016’daki darbe teşebbüsü sonrası, 2017 anayasa reformuyla alevlenen tartışma ortamında medya profesyonelleri için çalışma ortamı gün geçtikçe zorlaşıyordu. Türk

yetkililerden röportaj alabilmenin neredeyse imkansız hale gelmesi, uluslararası çapta yapılan haberlerde hükümet görüşünün, hem de en hayati önem taşıdığı bir dönemde, yeterince yansıtılamamasına sebep oluyordu. Bu ve diğer nedenler, uluslararası gazetecilerle yetkililer arasındaki bu kopukluğu tamir edebilecek, daha dengeli haberler yapılabilmesine imkân sağlayabilecek bir dernek ihtiyacını fark etmemize vesile oldu.

Söz konusu iletişim, kurulduğumuzdan bu yana, gerek siyasetçilerle düzenledikleri toplantılar, gerekse uluslararası gazetecilere sundukları arka plan bilgileriyle Küresel Gazeteciler Konseyi’nden Mehmet Ali Dim ve Kahraman Halisçelik’in de katkılarıyla ile oldukça gelişti. Kendilerine teşekkürü bir borç biliriz.

Ayrıca İletişim Başkanlığı tarafından kurulan İngilizce WhatsApp grupları da uluslararası medyanın daha derinlikli haberler yapmasına imkân vererek bilgi akışının gelişmesine oldukça yardımcı oldu.

Ancak diyaloğu daha da geliştirmek mümkün. FMA, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi önemli yetkililerin de katılımıyla iletişim ağını geliştirme gayreti içinde. Diyaloğu başlatarak, etik gazetecilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, kaygılarımızı açık bir şekilde paylaşarak, çözümler noktasında ortak çalışmalar yürütebileceğimize inanıyoruz.

Dernek kurulduğunda, ilk resmi yazışmamız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un ofisine gönderdiğimiz nezaket ziyareti talebi oldu. Amacımız FMA derneğini tanıtmak, etik gazetecilik prensiplerine bağlı kalarak, ayrıştığımız konuları paylaşabileceğimiz ve çözüm yollarını tartışabileceğimiz bir diyalog başlatmaktı. Kısa bir süre önce talebimizi diyalog yolunun açılması ümidiyle yineledik. Çabalarımızın amacı, gazeteciliğin hakkını vererek Türkiye’den haberleri layıkıyla dünyaya aktarabilmek.

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.