5 SORUDA KGK

 

  1. Kuruluş yapısı nasıldır?

Küresel Gazeteciler Konseyi, 3335 sayılı yasayla “Uluslararası Birlik” statüsünde; 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruldu. Konsey 3 ayrı meclisten oluşur.

Yaygın Medya Meclisi: İstanbul ve Ankara’da görev yapan Gazeteciler ile bu iki şehirde faaliyet gösteren medyayla ilgili kurum ve kuruluşlar üye olabilir.

Yerel Medya Meclisi: İstanbul ve Ankara dışında; Anadolu ve Trakya’da görev yapan Gazeteciler ile medyayla ilgili kurum ve kuruluşlar üye olabilir.

Dış Medya Meclisi: Türkiye’de görev yapan yabancı gazete, ajans, TV ve diğer medya kuruluşlarının temsilcisi olan Gazeteciler ile yabancı medya kurum ve kuruluşlarının yanısıra ülke dışında görev yapan Türk ve Türk dostu yabancı Gazeteciler üye olabilir.

  1. Misyonu ve amacı nedir?

Küresel Gazeteciler Konseyi, yurt içinde; basın meslek örgütü olarak mesleki olarak birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak için faaliyet gösterir. Yurt dışında ise, üyelerinin katkılarıyla oluşan medyanın etkin gücünü ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek vermek için kanalize eder. Bu amaçla, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak yurt içi ve yurt dışında toplantılar düzenler ve etkinlikler yapar. Gerektiğinde projeler yürütür.

  1. Yönetim Şeması ne şekildedir?

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin en yüksek karar organı 90 kişilik genel kuruldur. Statüye göre, kayıtlı üyeler tarafından üç meclisten seçilen 30’ar üyeden oluşur.  Genel kurul, kendi içinden 15 üyeli yönetim kurulunu ve diğer kurulları seçer. Genel Başkan, Genel Sekreter ve Mali Sekreter doğrudan, diğer 12 yönetim kurulu üyesi ise her meclisten eşit üye olmak kaydıyla seçilir. Ayrıca, meclisler, 30 kişilik üyeleri belirlendikten sonra, kendi arasından, bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Meclis Sekreteri olmak üzere 7 kişilik meclis yürütme kurulunu seçer. Meclis başkanları yönetim kurulunun doğal üyesidirler.

  1. Teşkilatlanma şekli nasıldır?

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin genel merkezi Ankara’dadır. Balgat’ta Bayraktar plazanın dördüncü katında çok geniş ve çok amaçlı salonlara sahip bir genel merkez ofisi vardır. Ayrıca, İstanbul’da daha çok yaygın medya ve dış medya üyelerinin kullandığı Cihangir semtinde bahçeli bir ofise sahiptir.

Ankara ve İstanbul dışındaki diğer 79 vilayette (www.kgk.org.tr/organlar/il-temsilcileri) ve (Aralık 2023 itibariyle) 73 ülkede (www.kgk.org.tr/dis-temsilciler) temsilcisi veya temsilcilik ofisleri vardır.

Küresel Gazeteciler Konseyi, kendi alanında en geniş teşkilatlanma ağıyla yurtiçinde ve yurtdışında mesleki sorunlara yönelik çözüm arayışlarıyla, iletişim özgürlüğünün standartlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yürüten adı gibi küresel ölçekte yapılanmış bir sivil toplum kuruluşudur.

  1. Nasıl üye olunur?

Küresel Gazeteciler Konseyi’ne münhasıran Gazetecilik yapan yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin yanısıra, medyayla ilgili tüzel kişilikler de (şirket, dernek, sendika, vakıf vs) üye olabilirler.

Üyelik vasıflarını taşıyan Gazeteciler ve medya kurum veya kuruluşları konseyin web sitesi (Türkçe KGK.org.tr) ve (İngilizce GJC.org.tr) üzerinden online olarak üyelik başvurusu yapabilirler. Üyelik başvurusu Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında değerlendirilir ve başvuru sahibine sonucu bildirilir.