Dış Medya Meclisi

Dış Medya Meclisi Üyeleri: Merkezi Türkiye dışında olan medya kuruluşları adına (yurtiçi ve yurtdışında) gazetecilik niteliğini taşıyan gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

(Dış Medya Meclisi, Konsey Yönetim Kurulu’nun görüşünü alarak üye veren dost ülkelerin ve medya kuruluşları ile gazeteciler arasındaki dayanışmayı artırmak, üye veren dost ülkelerin tanıtımına yönelik kültürel, sosyal ve mesleki faaliyetlerini tüm dünyaya duyurmak, yine bu ülkelerdeki mesleki bilgi ve birikimler ile diğer sosyal ve kültürel geleneklerin yaşatılması için her türlü etkinlik düzenleyebilir.)

ELSHAD EYVAZOV
MECLİS BAŞKANI

AZERBAYCAN

FELAT BOZARSLAN

ALMANYA

ANIL SURAL

ABD

CRİSTİAN FEİLAND

ALMANYA

ANİSA BAHİTİ

ARNAVUTLUK

ADİL ELMAS

AVUSTURYA

NAHİDE ALİ YUMER

BULGARİSTAN

KEMAL BENİAİCHE

CEZAYİR

M.ADNAN AKFIRAT

ÇİN

KHALİL ASSALİ

FİLİSTİN

EMRAH LEE

GÜNEY KORE

AVTANDİL OTİNASVİLİ

GÜRCİSTAN

ESAT AYDIN
IRAQ
AYNUR TATTERSALL

İNGİLTERE

ALPASLAN DÜVEN

İNGİLTERE

DÜNDAR KEŞAPLI

İTALYA

AMANKELDİ KURMET

KAZAKİSTAN

MESUT KÜÇÜKARSLAN

JAPONYA

SEFA KARAHASAN

KKTC

ORHAN AKYÜZ

KKTC

NALAN YAZGAN

LÜBNAN

CEM GÜNEŞ

NORVEÇ

HAMDİ YILMAZ

ROMANYA

DENİS SOLOVYKYH

RUSYA

DENİZ BÜSTANİ

SURİYE

KAHRAMAN HALİSÇELİK

TÜRKİYE

İSMAİL BAYAZIT

TÜRKİYE

ALİ HANÇERLİ

TÜRKİYE

AHMET COŞKUNAYDIN

TÜRKİYE

ARDAN ZENTÜRK

TÜRKİYE

DOVRAN ORAZGYLYJOV

TÜRKMENİSTAN

GÜLSÜM KHALİLOVA

UKRAYNA

MAJDİ TALL

ÜRDÜN

ANNA ANDREOU

YUNANİSTAN

YEDEK ÜYELER

ERGİN HAVA

ALMANYA

PORİMOL PALMA

BANGLADEŞ

İMAM SOPYAN

ENDONEZYA

THELMO LUİS CUNANA

FİLİPİNLER

DİMİTRİ KALAK

GAGAVUZYA

DEVADEEP PUROHİT

HİNDİSTAN

ALİ HANÇERLİ

KKTC

MOHAMMAD NOORBUX
MAURITUS
GUREZ LİLİA

MOLDOVA

KHOLMUROD SALİMOV

ÖZBEKİSTAN

ALBİNA KHAZİEVA

TATARİSTAN

CARLOS TONELLİ

URUGUAY

ÖZGÜR DENİZ İŞERİ

YENİ ZELENDA