KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ DIŞ MEDYA MECLİSİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

20.03.2023
KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ DIŞ MEDYA MECLİSİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Küresel Gazeteciler Konseyi Dış Medya Meclisi’nin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 NİSAN 2023 tarihinde saat:14.00‘te; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından akredite olmuş firmalar aracılığı ile çevrimiçi olarak, online elektronik ortamda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 15 NİSAN 2023 tarihinde yine saat:14.00’te çevrimiçi olarak, online elektronik ortamda yapılacaktır.
Dış Medya Meclisi üyelerine ilanen duyurulur.

 

GÜNDEM                 :

1-Açılış ve yoklama,

2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3-Genel Kurulu yönetmek üzere;  bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve bir Yazman üyeden oluşan Divan Heyeti’nin seçimi,

4-Dış Medya Meclis Başkanı tarafından faaliyet raporunun okunması,

5-Faaliyet Raporu üzerinde görüşmeler,

6-Meclis üyelerinin seçimi (30 asıl, 15 yedek),

7-Dilek ve Temenniler,

8-Kapanış.

YAZAR BİLGİSİ