KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

20.03.2023
KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Küresel Gazeteciler Konseyi Birliği 2. Olağan Genel Kurul Toplantıs 17 MAYIS 2023 tarihinde saat:16.00‘da; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından akredite olmuş firmalar aracılığı ile çevrimiçi olarak, online elektronik ortamda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 31 MAYIS 2023 tarihinde yine saat:16.00’da çevrimiçi olarak, online elektronik ortamda yapılacaktır.

KGK Genel Kurul üyelerine ilanen duyurulur.

 

GÜNDEM                    :

1-Açılış ve yoklama,

2-Genel Kurulu yönetmek üzere;  bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve bir Yazman üyeden oluşan Divan Heyeti’nin seçimi,

3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

5-KGK Birlik ve KGK İşletme mali bilançolarının okunması,

6- Denetim Kurulu raporu,

7-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve mali bilançolar üzerinde görüşmeler,

8-Denetim Kurulu raporu üzerinde görüşmeler,

9- Yönetim Kurulu ve faaliyet raporu, birlik ve işleme hesaplarının ayrı ayrı ibrası,

10-Denetim Kurulu raporunun ibrası,

11-Genel Başkan adaylarının konuşması ve aday listelerinin divana sunması,

12-Tahmini bütçenin genel kurulun takdirine sunulması ve oylanması,

13- Statü gereği organ seçimleri,

14-Dilek ve Temenniler

15-Kapanış

YAZAR BİLGİSİ