Küresel Gazeteciler Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu Duyurusu

21.02.2020
Küresel Gazeteciler Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu Duyurusu

Birliğimiz olağan birinci genel kurulunun, Birlik merkezinin bulunduğu Kavaklıdere Binektaşı sok. no:7 Çankaya-Ankara adresinde,7 Mart 2020 Cumartesi günü saat 13.00’de ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 14 Mart 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına karar verildi.
Gündem
1 -) Yoklama ve Açılış
2 -) Divan Heyetinin oluşturulmaması
3 -) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4 -) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
5 -) Yönetim Kurulunun İbrası
6 -) Bilançonun okunması
7 -) 3 yıllık (2020-2023) Gelir Gider Tablosunun Okunması ve Müzakeresi
8 -) Genel Başkan Adayı veya Adaylarının konuşması
9 -) Küresel Gazeteciler Konseyi organ seçimleri
10 -) Dilek ve Temenniler
11 -) Kapanış

YAZAR BİLGİSİ