KGK: 24 Temmuz gerçek gazeteciliğin başladığı gündür

23.07.2020
KGK: 24 Temmuz gerçek gazeteciliğin başladığı gündür

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) adına Genel Başkan Mehmet Ali Dim imzasıyla yayınlanan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajında “Tarafsız, özgür ve ilkeli gazetecilik anlayışını hakim kılmak durumundayız” denilerek şu görüşlere yer verildi:
“Gazeteciler, dünyanın her noktasında yaşanan acı, sevinç, başarı ve başarısızlıklara tanıklık edip, tarihe not düşen insanlardır. Gazeteciler bu tanıklıklarını tarafsız, objektif olarak aktarmanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde hareket etmelidir. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte, iletişim araçları ve değişik mecraları kullanan bazı kesimler mesleğimizi kirletmektedir. Maalesef bu mecraların yönetim kademeleri buna fırsat vermektedir. İletişim özgürlüğü görünümü altında, ‘Sınırsız sorumsuzluk’ ile toplumların yanlış bilgilendirilmesi, halkın manipüle edilmesiyle uluslararası operasyonlara imza atılmaya başlandı. Özellikle yaşanan acılarda, toplumun hassasiyetlerinin, yaşanan gelişmelerle ilgisi olmayan eski görseller de kullanılarak yapılan girişimlerin mesleğimize mal edilmesini şiddetle reddediyoruz. ‘Gazete yazdıysa doğrudur’ algı ve genel kabulünden günümüzde toplumun önemli bir bölümünün ‘Acaba’ değerlendirmesi yaptığı bir süreç yaşıyoruz. Gazetecilik mesleğinin böyle anılması ve bilinmesinde elbette bizlerin de sorumluluğu var. Bu sorumluluğu da üzerimize alıyoruz. Bu noktada en önemli beklentilerimizden biri ‘İnternet Yayıncılığı Yasası’nın bir an önce çıkmasıdır.

‘GAZETECİLİK DEMOKRASİNİN NEFESİDİR’

Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen meslek grubu medya oldu. Başta ülkemizin her noktasında yazılı, görsel ve işitsel medya kuruluşları var olma ve yaşam mücadelesi vermektedir. Sağlıklı bir medyaya ulaşmak için ekonomik bağımsızlık kaçınılmazdır. Gazetecilik, demokrasinin nefesidir, akciğeridir.
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladığımız bu günlerde bir kez daha hatırlatmak gerekirse;
bugüne kadar olduğu gibi, Türk basını başta Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği üstün feragat, en yakın tarihimizde yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dik duruşu ve ulusal çıkarlara karşı milli duruşunu hiçbir zaman bozmamıştır.
‘TARAFSIZ, ÖZGÜR VE İLKELİ GAZETECİLİK ANLAYIŞI’
Basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümündeyiz. 24 Temmuz, 1971 yılından bu yana “Basın Bayramı” ya da “Basın Özgürlüğü Günü” olarak kutlanırken, son yıllarda Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak anılmakta. Bugünü anlamlı kılan olay, Abdülhamit’in 30 yıllık baskı rejiminin son bulduğu 1908 yılında, o dönemin aydın gazetecilerinin, padişahın adamlarına baskı kalıplarını vermeyi reddederek, sansüre ilk direnişi gerçekleştirmeleridir. Yani bu açıdan 24 Temmuz gerçek gazeteciliğin başladığı gündür. Günümüzde de tarafsız, özgür ve ilkeli bir gazetecilik anlayışını hakim kılmak durumundayız.
Ayrıca 24 Temmuz’lar, bizler açısından bir iç muhasebe ve meslektaşlarımızla birlikte olmak açısından da önem
taşımaktadır. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımızın bayramlarını kutlar, başarılarının devamını dileriz.”

YAZAR BİLGİSİ