İletişim Akademisi projesi için start verildi

07.08.2021
İletişim Akademisi projesi için start verildi

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yaygın Medya Meclisi çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Buse Biçer’in yönettiği toplantı sırasında Yaygın Medya Meclisi üyesi gazetecilerin birbirlerini iyi tanımalarının, işbirliği ve dayanışma kültürünün gelişmesi, gelecekte yapılacak çalışmalarda kimin neler yapabileceği konusundaki kapasitelerinin belirlenmesi ve bilinmesinin önemi ve gereği ifade edilerek tanışma/tanıtma faaliyeti gerçekleştirildi. Gelecekte yapılacak toplantılarda da yeni katılan gazetecilerin tanışma/tanıtma sürecinin titizlikle gerçekleştirilmesinin gereği ortaya kondu.
Önümüzdeki Eylül/Ekim ayında Ankara’daki genel merkezimizde yaygın medya meclisi üyelerinin katılımı ile bir toplantı düzenlenmesinin gereği dile getirildi.
Bu toplantıda ekipler oluşturarak TBMM, bakanlıklar, kamu kurumları, siyasal partiler, sivil toplum örgütleri olmak üzere kurum ve
kuruluşları plan dâhilinde ziyaret edilmesinin önemi vurgulandı. KGK Alanya Buluşmasında gündeme getirilen “Medya Akademisi” kurulması konusu, bugünkü yaygın medya meclisi toplantıda tartışıldı. Böyle bir akademinin kurulmasının önemi ve gereği üzerinde uzlaşmaya varıldı. Bu bağlamda, “Medya Akademisi” proje ekibinin oluşturulması, bu ekip tarafından yazılı bir proje metninin ve bütçesinin hazırlanması, finansör kurum ve kuruluşlara sunulacak duruma getirilmesi üzerinde anlaşma sağlandı. “Medya Akademisi” projesinde hedef kitlenin belirlenmesi, eğitim içeriklerinin saptanması, uygulanacak yöntemlerin tespiti, faaliyet, çıktı ve sonuçların öngörülmesi hususlarının meclis üyeleri arasında tartışılıp kararlaştırılması hakkında konuşuldu. Hybrid eğitim yöntemi önerildi. Bölgesel düzeyde, süreli ve sınırlı sayıda kişinin eğitim programına dâhil edilmesi önerileri yapıldı. Ekonomi gazeteciliği, spor gazeteciliği, bilim gazeteciliği, teknoloji gazeteciliği gibi gazeteciliğin uzmanlaşmasının bu akademi üzerinden sağlanmasının mümkün olduğu anlatıldı.
Son günlerdeki orman yangınları üzerinde de görüşmeler gerçekleştirildi. KGK olarak neler yapılabileceği hakkında konuşulup KGK’nin yapacaklarının esas itibarıyla orman konusunda yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluşları uyarmak, Büyükşehir Belediye Yasasında değişiklik önerisi ve kamuoyu baskısı ve bilinci oluşturmak gibi bilgilendirme ve aracılık faaliyetleri ile sınırlı olduğu dile getirildi.
Bundan sonraki toplantıların hafta sonlarında ve/veya daha çok katılıma imkân sağlayacak bir zaman diliminin seçilmesi gereği üzerinde uzlaşmaya varıldı.

YAZAR BİLGİSİ