Dış Medya mensubu üyelerimize duyuru

29.01.2020
Dış Medya mensubu üyelerimize duyuru

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), 3 meclisle kongreye gidiyor. KGK Yönetim Kurulu, birliği oluşturan Yerel Medya Meclisi, Yaygın Medya Meclisi ve Dış medya Meclisi’nin kongre tarihini belirledi.

Buna göre Dış Medya Meclisi Kongresi; Kavaklıdere, Binektaşı Sokak, No:7, Çankaya /Ankara adresinde bulunan birliğin merkezide 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 13.00’de yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde kongre 1 hafta sonra, 21 Şubat 2020 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize ilanen duyurulur.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan heyetinin teşekkülü
  3. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in konuşması
  4. Üyelerin konuşmaları
  5. KGK statüsüne göre Dış Medya Meclisi’nin seçimi
  6. Dilek ve temenniler
  7. Kapanış

YAZAR BİLGİSİ