Gazetecilik ve Uzmanlaşma

28.07.2020
Gazetecilik ve Uzmanlaşma

Çağdaş dünyada meslekler içinde uzmanlaşma şart görünüyor.Belli konularda derinlemesine bilgi ve beceri sahibi anlamına gelen uzmanlaşma,her geçen gün daha karmaşıklaşan ve çetrefilleşen dünyamızda bir zaruret olarak karşımıza çıkmaktadır.Söz gelimi,7 yıllık genel bir tıp bilgisi, pratisyen hekim olmak için yeterlidir.Ancak, iç hastalıkları uzmanı,kalp damar hastalıkları uzmanı,beyin hastalıkları uzmanı,çocuk hastalıkları uzmanı gibi uzmanlıklara sahip olmak için fazladan bilgi ve deneyime gereksinim vardır.Sağlık alanındaki uzmanlıklar, en yaygın olarak bilinen uygulamalardır.

Benzer bir uygulamanın, medya ve basın alanında da yaygınlaşması gereklidir. Spor gazetecisi,ekonomi gazetecisi,diplomasi gazetecisi gibi bir takım sıfatlar kimi gazeteciler tarafından kullanılmakta ise de sağlık alanında olduğu gibi bir standardizasyon maalesef basın alanında bulunmamaktadır. Gazeteciyim diyen bir kişi, her konuda her şeyi bilemez.Gazeteci, "ne olsa bilirim abi." diyen bir sığlık içinde olamaz. "Her şeyi bilirim" diyen birisi aslında hiç bir şey bilmiyordur.

Bu sebeple,yurttaşlar adına veri toplama ve bilgi yayma gibi son derece kritik bir kamusal işlev ifa eden gazetecilik mesleğinde uzmanlaşmak üzere uzmanlık dallarının saptanması çalışmaları yapılmasını önermekteyim."Temel Gazetecilik" eğitimi alındıktan sonra "Uzman Gazeteci"liğe geçiş için altyapı çalışmaları yürütülmelidir.Diplomasi Gazeteciliği,Siyaset ve Kamu Yönetimi Gazeteciliği,Adliye Gazeteciliği,Spor Gazeteciliği,Ekonomi Gazeteciliği,Yatırım ve Kalkınma Gazeteciliği,Bilim ve Teknoloji Gazeteciliği,Kültür ve Turizm Gazeteciliği gibi gazeteci uzmanlık dallarının saptanarak ona göre basın faaliyetlerinin icra edilmesi önümüzdeki süreçte ele alınması gereken hususlar olacaktır.

En çok veri,en derin analiz,en etkili bilgi...

YAZAR BİLGİSİ