İyi bir adalet sistemi ile çözülmeyen sorun kalmaz

26.01.2021
MEHMET ÇATAKÇI
Gazeteci yazar

Mehmet Çatakçı /KGK Yaygın Medya Meclis Başkan Vekili

Mevcut stratejik konum, küresel gelişmeler ve göç dalgaları üzerine, son dönemlerde eklenen pandemi süreci ve ekonomik alandaki değişimler, son yıllarda yaşanan “darbe” ve

“vesayet” güçlerinin girişimleri, Türkiye’de siyaset gündemini bir hayli hareketlendirmiştir. Sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel alanlardaki gelişmeler, hukuk ve demokrasi alanlarında yapılması gereken birtakım reform ihtiyacını de beraberinde getirmiştir.

Hukuk devleti olmanın yüklediği sorumlulukla, hukukun üstünlüğünü esas alan uygulamalar yapmak, teminat altına alınan hak ve özgürlüklerin daha iyi korunması ve geliştirilmesi için demokrasi vazgeçilmez bir önem arz eder. Ekonomi alanında sağlanması beklenen istikrar ve kalkınma, ancak şeffaf bir hukuk devleti ile mümkündür. Güçlü bir demokrasi ve şeffaf bir hukuk devleti, yatırımlar için de büyük önem arz etmektedir.

Yatırımcının güvenini sağlamlaştıracak bir ortama sahip olmak, güvenilir ve erişebilir bir adalet mekanizmasıyla sağlanacaktır.

Güven veren ve erişebilir adalet anlayışı çerçevesinde uluslararası standartlar temel alınarak, hak arama hürriyeti, düşünce özgürlüğü, mülkiyet hakkı, ifade özgürlüğü ve adil yargılama gibi birçok alanda adalete duyulan güveni pekiştirecek adımlar atılmıştır. Hak ve özgürlüklerin korunması ve yükseltilmesi, hedefler arasındadır.

Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine katılmış olup AİHM’e de bireysel başvuru hakkı tanımaktadır. Uluslararası standartları temel alarak adalet, özgürlük, eşitlik ve insan haklarına dayanan normlar sistemini benimseyen Türkiye, adaletin tam anlamıyla sağlanabilmesi için yargıda oldukça kapsamlı birçok değişikliği hedeflemektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi; hukuk sistemini, toplumsal ihtiyaçlara hızlı, etkili ve en âdil biçimde cevap verecek şekilde dizayn etmeyi hedeflemektedir. Kanunla yasalaşan Yargı Paketi başta 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere 15 konuda değişiklikler içermektedir.

Her yıl hukuk fakültelerinden onlarca öğrenci öğrenimini tamamlayarak mezun olmaktadır. Bu kapsamda hukuk fakültelerindeki eğitim süresinin 5 yıla çıkarılması, ders içerik ve yoğunluklarının düzenlenmesi, mesleğe atılan kamu avukatlarının özlük haklarında yeni düzenlemeler ve genel olarak avukatlık mesleğini icra edenler için iyileştirmeler başta olmak üzere tüm adalet çalışanlarını ilgilendiren düzenlemeleri öngörülmektedir.

Tüm toplantılar, çalışmalar, belge ve reformlar 2023’e kadar daha güvenilir bir hukuk sistemi için yapılan çalışmalardır. Hukukun güvenilirliği doğrultusunda sağlanacak ekonomik iyileşme ve bu alanda ki uygulama ve uygulayıcılarla ilgili her türlü mevzuat değerlendirilmektedir. Hukukun güvenilirliğini güçlendirmek adına her alanda yapılması planlanan değişim ve dönüşüm hedefleri, salt ekonomi eksenli bir dönüşüm beklentisi eleştirilerinin de önüne geçecektir.

İnsan Hakları Eylem Planının yol haritası sunduğu adaletin tesisi ve yaşatılması konusunda daha fazla özgürlük, daha yüksek demokrasi hedefleri doğrultusunda titizlikle yürütülen kapsamlı çalışmaların takipçisi olacağız.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.